Κινηματογραφικό αφιέρωμα για την τρίτη ηλικία στην "Ταινιοθήκη της Ελλάδας" στις 4 Απριλίου 2012

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για τα θέματα ενεργού γήρανσης και διαγενεακής αλληλεγγύης, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διοργανώνει κινηματογραφικό αφιέρωμα και έκθεση φωτογραφίας από τον Πολιτιστικό Όμιλο Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στις 4 Απριλίου 2012, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας.

Το 2012 έχει ανακηρυχτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έτος για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών.

Η ενεργός γήρανση μπορεί να δώσει στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας την ευκαιρία να εξακολουθούν να εργάζονται και να μοιράζονται την πείρα τους, να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία, να ζουν υγιείς και να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους. Η ενεργός γήρανση αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

Το Ευρωπαϊκό Έτος επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να ενθαρρύνει όλους τους φορείς χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη να διαμορφώσουν καλύτερες συνθήκες ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης. 

Πρόγραμμα Προβολών:

18:30μ.μ. See no evil του Άρη Μπαφαλούκα
19:00 μ.μ. Γάμος στο Περιθώριο του Βασίλη Κεσίσογλου
21:15μ.μ. Τι είναι αυτό; του Κωνσταντίνου Πιλάβιου 
21:30μ.μ. Ήσυχες μέρες του Αυγούστου του Παντελή Βούλγαρη

Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα «Ενεργός γήρανση-Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών» από τον Πολιτιστικό Όμιλο Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πληροφορίες: Ταινιοθήκη της Ελλάδας, Ιερά Οδός 48, Κεραμικός, τηλ.: 210 3609695, web: tainiothiki.gr